Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert 19.12.2011

logo2008.jpg

Clean Unit etterstreber til en hver tid å utføre renhold på en måte som belaster miljøet i minst mulig grad. Clean Unit AS tok høsten 2011 et grønt skritt og ble miljøsertifisert som en miljøfyrtårnbedrift . Det vil være en stor fordel for både eksisterende og nye kunder som selv ønsker å bli miljøsertifisert. Men kanskje det viktigste av alt er at det gjennom slike ordninger blir både naturlig og lønnsomt for hele næringslivet å velge miljøvennlige produkter og tjenester. For å bli et Godkjent Miljøfyrtårn kreves internkontroll for HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Det kreves også at man kun benytter miljøvennlige kjemikailer.