Vi har inngått bedriftsavtale med SATSELIXIA

Det er fysisk krevende å arbeide som renholder, og mange får belastningsskader. I Clean Unit har vi fokus på riktige teknikker og ergonomi, men det er også viktig å trene i tillegg til en aktiv arbeidshverdag.

Flere av våre ansatte har fått mobilitetstrening, som kan gjennomføres på arbeidsplassen med blant annet moppskaft, "pinnetrening". Erfaringen tilsier at det ikke er så lett å trene på egen hånd, og ofte blir det glemt. Clean Unit har derfor inngått en bedriftsavtale med SATSELIXIA slik at alle ansatte får tilbud om å trene til redusert pris, og de kan selv velge hvilket medlemskap de ønsker.  

Vi håper det er mange som vil benytte seg av tilbudet, og at de vil trene sammen. 

Clean Unit er blitt 10 år

Clean Unit Renhold ble startet i 2007. Mye har skjedd på de disse årene, men renholderne er fortsatt de viktigste. De er selve grunnen til at vi er blitt 10 år så i år markerte vi jubileet med en større årsfest enn normalt.

 

Vi startet festen i Oslo klatrepark. Her fikk mange utfordret både høydeskrekk og egne grenser.

Vi startet festen i Oslo klatrepark. Her fikk mange utfordret både høydeskrekk og egne grenser.

Pål i farta.jpg
Det er alltid høy stemning når hele gjengen møtes :) 

Det er alltid høy stemning når hele gjengen møtes :) 

Allelitepx2.jpg

Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert 19.12.2011

logo2008.jpg

Clean Unit etterstreber til en hver tid å utføre renhold på en måte som belaster miljøet i minst mulig grad. Clean Unit AS tok høsten 2011 et grønt skritt og ble miljøsertifisert som en miljøfyrtårnbedrift . Det vil være en stor fordel for både eksisterende og nye kunder som selv ønsker å bli miljøsertifisert. Men kanskje det viktigste av alt er at det gjennom slike ordninger blir både naturlig og lønnsomt for hele næringslivet å velge miljøvennlige produkter og tjenester. For å bli et Godkjent Miljøfyrtårn kreves internkontroll for HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Det kreves også at man kun benytter miljøvennlige kjemikailer.