MILJØ


logo2008.jpg
 
 

Miljøfyrtårnsertifisering

Clean Unit etterstreber til en hver tid å utføre renhold på en måte som belaster miljøet i minst mulig grad. Clean Unit tok høsten 2011 et grønt skritt, og ble miljøsertifisert som en Miljøfyrtårnbedrift . Det en stor fordel for både eksisterende og nye kunder som selv ønsker å bli miljøsertifisert. Men kanskje det viktigste av alt, er at det gjennom slike ordninger blir både naturlig og lønnsomt for hele næringslivet å velge miljøvennlige produkter og tjenester. For å bli et Godkjent Miljøfyrtårn kreves internkontroll for HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Det kreves også at man benytter miljøvennlige kjemikaler.

grøntpunkt.png
 

 

Grønt Punkt Norge

Clean Unit har mottatt kontrollmedlemsbevis for at vi gjennomfører innsamling og gjenvinning av emballasje.

 

Inneklima

Vi tilbringer store deler av livet vårt på jobb. Et dårlig inneklima på arbeidsplassen kan medføre en rekke plager. Smuss, husstøv, midd og pollen kan forårsake luftveisplager, hodepine, trøtthet og mistrivsel. Et godt inneklima vil derimot øke trivselen, hindre spredning av sykdom, minske risikoen for luftveisplager og gi lavere sykefravær. Nøkkelen til et godt inneklima er god ventilasjon, og et grundig og regelmessig renhold.