Vår filosofi

“Stolthet, Engasjement og Profesjonalitet.”

 

Stolthet

Clean Unit betrakter renholdsarbeid som viktig, og etterstreber å være det renholdsfirma som vasker renest og mest nøyaktig. Derfor har selskapet en renhetsgaranti som lover oppfølging innen seks timer om kunden ikke er fornøyd. Dette har ennå ikke forekommet og det er vi stolte av.

Engasjement

En av våre viktigste erfaringer er at en kort kommandolinje, lite byråkrati, personlig oppfølging og dedikasjon til arbeidet, utgjør våre fremste konkurransefortrinn. For oss handler det om engasjement.

Profesjonalitet

Renhold er et fag som vi tar på alvor. For å levere de beste tjenestene til en hver tid, kreves det en profesjonell tilnærming til faget. Dette innbefatter gjennomarbeidede rutiner, høye krav til standarden på tjenester og fokus på de ansattes velferd. Dette betyr en profesjonell holdning i alle ledd av bedriften.