Inneklima

Vi tilbringer store deler av livet vårt på jobb. Et dårlig inneklima på arbeidsplassen kan medføre en rekke plager. Smuss, husstøv, midd og pollen kan forårsake luftveisplager, hodepine, trøtthet og mistrivsel. Et godt inneklima vil derimot øke trivselen, hindre spredning av sykdom, minske risikoen for luftveisplager og gi lavere sykefravær. Nøkkelen til et godt inneklima er god ventilasjon, og et grundig og regelmessig renhold.

Klikk på denne linken  for å se hvilke tjenester vi tilbyr for å forbedre inneklima.